+31(0)20-4222502 info@westerdok.nl

Uitbreiding zorgplicht hypotheekbank door vonnis van  de rechtbank Amsterdam op 13 mei 2013 (LJN CA0869). Een bank die een hypothecaire lening heeft verstrekt dient er alles aan te doen om te voorkomen dat de woning gedwongen wordt geveild. De schade die door het veilen van een woning optreedt bij de eigenaar van de woning (restschuld) kan in sommige gevallen zo groot zijn in relatie tot de betalingsachterstand aan de bank dat de bank geen gebruik mag maken van haar hypotheekrecht.  De voorzieningenrechter geeft in deze uitspraak in kort geding expliciet aan dat in tijden waarin het economisch slechter gaat en veel huizen “onder water” staan er van banken extra coulance mag worden verwacht bij het veilen van woningen. Ondernemers merken wel eens op dat banken je een paraplu geven als de zon schijnt om deze vervolgens weer af te pakken als het gaat regenen, datzelfde lijkt de rechtbank nu te hebben gedaan bij de banken.