+31(0)20-4222502 info@westerdok.nl

Thans is een reeds lang verwacht wetsvoorstel betreffende de executoriale verkoop van onroerende zaken via internet in behandeling bij de Tweede Kamer. Kunt u na implementatie van dit wetsvoorstel nu werkelijk onroerende zaken op een executieveiling via het internet kopen en verbetert het wetsvoorstel de positie van de geëxecuteerde?

In 2009 werd in dit tijdschrift door één van de schrijvers van dit artikel een artikel gepubliceerd over executieveilingen van onroerende zaken via internet. De aanleiding voor het schrijven van dat artikel was gelegen in een toezegging van de toenmalige minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, om exe- cutieveilingen van onroerende zaken via internet mogelijk te maken. Drie jaar later is dit uitgemond in een wetsvoorstel (33 484). Dit wetsvoorstel, dat wijzigingen voorstelt met betrek- king tot het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Wetboek van Bur- gerlijke Rechtsvordering (Rv.), werd op 21 november 2012 (het Wetsvoorstel) ingediend bij de Tweede Kamer ter schriftelijke behandeling.

Lees hier het volledige artikel;:  Vastgoed fiscaal en civiel – artikel internetveiling